Privacy Sample

Privacy Sample

Privacyverklaring

MarEva Real Estate, gevestigd aan Deltastraat 6 te Wemeldinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MarEva Real Estate

www.beachhouserenesse.com

Deltastraat 6, 4424 GC, Wemeldinge.

Wij zijn te bereiken via info@beachhouserenesse.com en telefonisch via 06-81121487.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MarEva Real Estate kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MarEva Real Estate, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MarEva Real Estate verstrekt. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op kunnen nemen over je reservering.

MarEva Real Estate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw kenteken

– Uw geboortedatum

WAAROM MarEva Real Estate GEGEVENS NODIG HEEFT

MarEva Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MarEva Real Estate uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de verhuur van een vakantiechalet.

HOE LANG MarEva Real Estate GEGEVENS BEWAART

MarEva Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MarEva Real Estate verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beachhouserenesse.com. MarEva Real Estate zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht- melden-bij-de-ap

BEVEILIGEN

MarEva Real Estate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MarEva Real Estate maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MarEva Real Estate verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MarEva Real Estate op via info@beachhouserenesse.com. www.beachhouserenesse.com is een website van MarEva Real Estate.

MarEva Real Estate is als volgt te bereiken:

Postadres: Deltastraat 6, 4424 GC Wemeldinge

Vestigingsadres: Deltastraat 6, 4424 GC Wemeldinge

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 82783888

Telefoon: 06-81121487

E-mailadres: info@beachhouserenesse.com